VERENIGING

KV Spannum is een kleine, maar gezellige en sportieve vereniging uit het gelijknamige dorp in De Greidhoeke. Door jong en oud wordt er op verschillende niveaus gekorfbald. In de herfst en in het voorjaar op ons “smuke” veld met prachtig vernieuwde accommodatie in Spannum en ’s winters in de sporthallen in Easterein (zaterdagteams) en Franeker (midweekteam). Lid worden kan vanaf 5 jaar, de jeugd begint dan spelenderwijs in “de kangoeroe’s” en na 1 of enkele jaren stromen de kinderen door naar de F jeugd, waarbij door de week getraind wordt en op zaterdag een wedstrijd. Daarna heeft KV Spannum in de meeste jeugdcategorieën een team. Vanaf ongeveer 18 jaar komt men in de senioren, op zaterdag of iets meer recreatief in de midweek. Naast het sportieve aspect speelt uiteraard ook het sociale aspect een rol, op zaterdag is het bij de thuiswedstrijden altijd een gezellig gebeuren en kunnen toeschouwers genieten van onze prachtige sport, maar ook even bijpraten met dorpsgenoten hoort er bij! Nieuwsgierig geworden naar onze vereniging, en mogelijk lid worden? Bel of mail met een van de bestuursleden!

Stichting Sportaccommodatie Spannum

Het sportveld en de bijbehorende gebouwen wordt beheer door “Stichting Sportaccommodatie Spannum” kortweg: De Stichting. Zij verzorgen het veld en onderhouden de gebouwen. Bij droog weer wordt het veld beregend, en het gras wordt zo vaak als nodig in eigen beheer gemaaid door Hette Walstra. In de winter van 2018 – 2019 is de kantine grondig gerenoveerd en uitgebreid. Met behulp van stichting Mei- Inoar Spannum is er 21 m2 bij gebouwd, waardoor er nu een ruimere keuken is ontstaan met daarbij een ruime berging voor de voorraden. Nieuwe vloer, wanden, plafonds en een hagelnieuw interieur maken het af waardoor ook de korfballers van KV Spannum weer jaren vooruit kunnen. Naast KV Spannum maakt ook kaatsvereniging KF “Set Troch” en Jeu de Boules vereniging “La Cible” gebruik van de accommodatie. Voor KV Spannum zitten Bettie de Boer en Anne Hijma in de stichting.

LIDMAATSCHAP

Inschrijven

Weet jij een nieuw lid of lijkt het je zelf leuk om ook te gaan korfballen?

Bel dan even met één van de bestuursleden. Zij kunnen jou meer informatie geven.

Bedanken als lid

Liever niet natuurlijk

Maar als je echt wilt stoppen, dan moet je je lidmaatschap schriftelijk opzeggen vóór 1 mei bij de secretaris.

Contributie

Contributie (per jaar)
Senioren
€150,-
Junioren
€90,-
Aspiranten
€75,-
Pupillen
€75,-
F-Pupillen
€55,-
Kangoeroes
€35,-

De contributie is inclusief reiskosten (€ 0,16 p/km). Er zijn declaratieformulieren te krijgen bij de contactpersonen van de desbetreffende teams. Deze kunt u inleveren bij de penningmeester of mailen naar: penningmeesterkvspannum@gmail.com

HISTORIE

De geschiedenis van K.V. Spannum in vogelvlucht

De Korfbal Vereniging Spannum is opgericht op 9 mei 1952.

De eerste officiële vergadering was op 11 april 1957. BIj die vergadering waren aanwezig de betrokkenen en oprichters van de korfbal vereniging, namelijk: onderwijzer Wittemans, Gelf Eringa, Hinke Jorritsma, Hendrik Eringa en T. Dijkstra. Tijdens die vergadering vielen er harde woorden over de financiën. Doordat er een schuld ontstond van fl. 70,- (gulden) durfden enkele bestuursleden de verantwoording niet te dragen en traden af. Twee leden van de keuze commissie, te weten H. Eringa en Tj. Dijkstra waren bereid om ieder fl. 35,- te geven, zodat de fl. 70,- weer werd weggewerkt. 

Verder vulden enkele leden de kas ook nog wat aan, zodat we weer wat armslag kregen. “De kuorbalklup moat net út it doarp wei !!”, werd er toen gezegd. 

in 1957 werd G. Eringa voorzitter tot en met 1976. Van 1966 – 1976 werden jammer genoeg geen notulen bij gehouden. Niemand voelde zich meer verantwoordelijk iets te doen voor de korfbalsport. Alleen het bestuur vergaderde. Natuurlijk werd er in deze jaren wel gekorfbald. Er werd ook heel goed gespeeld. Wat de wedstrijden betrof stonden we er allemaal achter. Alleen voor de organisatie stonden er maar een paar mensen altijd klaar. 

Vanaf 1976 werd er ieder jaar weer een ledenvergadering gehouden. Van 1966 – 1976 werden wel alle Algemene Vergaderingen bezocht. 

Als trainer toendertijd werd de heer v/d Ley uit Leeuwarden aangetrokken. Dit was rond 1955. Het eerste jaar kwamen er ongeveer 6 spelers/speelsters op de training. Het tweede jaar kwamen er telkens 2 op de training. Daarna hielde de trainer het voor gezien. 

Enkele hoogtepunten zijn onder andere de deelname aan het Fries kampioenschap in 1962 met het Spannumer 12-tal. In 1980 promoveerde het eerste team naar de toenmalige 1e klas Afdeling. In het seizoen 1989 – 1990 speelde Spannum op 26 mei te Reduzum om het Fries Afdeling Kampioenschap op het veld. Er werd toen gewonnen van Invicta (Kollum) met de stand 8-7. Daarna mocht Spannum meedoen om het Nederlands Kampioenschap voor Afdeling te Amersfoort op 9 juni 1990. 

In het seizoen 1990 – 1991 debuteerde Spannum in de Derde Klasse Landelijk op het veld. Het Fries Afdeling Kampioenschap in de zaal (1990 – 1991) werd toen binnengehaald tegen wederom Invicta. Na reguliere speeltijd was de stand 10-10. Er moest een verlenging aan de pas komen van 2 x 10 minuten. Overtuigend werd de verlenging door Spannum beslist met 12-16. Wederom kon Spannum vertrekken in een bus voor het Nederlands Kampioenschap. Ditmaal dus in de zaal en de plaats was Sittard.

In het seizoen 1992 – 1993 degradeerde Spannum naar de 4e klasse in de zaal. Het seizoen daarop promoveerde het 1e terug naar de 3e klasse. 

In het 45e jubileum jaar was er niet goed nieuws. Er was geen voldoende motivatie, wilskracht en daadkracht om de Korfbal Vereniging Spannum te behouden in Spannum. In het Seizoen 1997 – 1998 had Spannum een samenwerkingsverband met de buurtvereniging Vitesse ’74 te Franeker. Het was de bedoeling om na het seizoen 1997 – 1998 een fusie vereniging te worden. Zover is het niet gekomen. Na juni 1998 ging ieder z’n eigen weg en was er een tijd geen korfbal in Spannum. Een zwarte bladzijde voor K.V. Spannum.

In het seizoen 2000 – 2001 bleek er weer voldoende animo te zijn om de vereniging van vers bloed te voorzien. Er werd begonnen met een Midweek team, een aspiranten team en een pupillen team. 

Na vijf jaar geen zaterdag team te hebben in Spannum, is het seizoen 2003 – 2004 een zaterdag 8-tal geformeerd die uitkomt in de 4e klasse. Naast het 1e speelt Spannum in competitie verband mee met de volgende teams: Het Midweek, B-aspiranten, D-pupillen (8-tal) en F-pupillen (4-tal). Tal van trainers hebben Spannum onder hun hoede gehad. Om een paar op te noemen: Jan Rispens, Henk Postma, Tjeerd Zandhuis, Johannes Dekker, Piet Talsma, Theo Wouda, Sibbele de Vries, Johannes Koster en Johannes Terpstra.

(Gelf Eringa, Harm Jan de Boer, 2004)
0
Leden
Copyright K.V. Spannum | Website gemaakt door Niels Horrevoets & Geert Hansma